Fluoren

Koszt: 29,00 

2 w magazynie

Opis

Fluoren – roztwór topnika do lutowania srebra, złota i innych miedziowców. Naniesiony na lutowane powierzchnie oczyszcza je i zabezpiecza przed utlenianiem.
Objętość 0,25l.
Uwaga! Używać zgodnie z przeznaczeniem.
Substancja szkodliwa w przypadku spożycia! W przypadku spożycia skontaktować się z lekarzem!
Substancja działa drażniąco na oczy i skórę. W kontakcie ze skóra może powodować uczulenie.
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież i przemyć skórę dużą ilością wody.
W czasie używania nosić odpowiednią odzież ochronną, rękawice i okulary ochronne. Chronić przed dziećmi. Nie przechowywać razem z żywnością.

Narzędzia i materiały do pracy z metalem znajdziesz w dziale ZŁOTNICTWO.
———————————————————————————————————
Zapraszamy na kursy w Wytwórni Antidotum www.wytwornia.antidotum.pl.