Prezes STFZ u nas

Spotkanie z Marcinem Tymińskim, prezesem STFZ – 6.11.2011.
Kilka zdjęć z tego wydarzenia można zobaczyć tu.