Oprawa kaboszonów to wstęp do jubilerskiej pracy z oprawą kamieni. Kaboszonem nazywamy typ kamienia o gładkim szlifie bez fasetek, najczęściej o owalnym lub okrągłym kształcie. Charakterystyczny dla kaboszonu jest płaski, gładki spód. Klasyczna oprawa kaboszonu zakłada zakucie kamienia w cardze. Taką oprawę wykonujemy – zgodnie ze sztuką – bez użycia kleju!

Zakres: tworzenie cargi, lutowanie, wykwaszanie, oczyszczanie, zakuwanie, zasady bhp, stosowane narzędzia i materiały

Ćwiczenia:

  • wisior z kaboszonem

Wymagane umiejętności: lutowanie na poziomie zaawansowanym, cięcie piłką włosową na poziomie podstawowym

Czas trwania: 6 godzin zegarowych w trybie zajęć indywidualnych lub dla grupy do 3 uczestników, 10 godzin dla grupy 4-8 uczestników. Ze względu na ilość godzin szkolenia, rekomendujemy zrealizowanie kursu w ramach dwóch spotkań. 

Cena: metale kolorowe i szklane kaboszony w cenie kursu. Opcjonalnie dopłata za srebro. Uczestnik kursu może przynieść srebro i kaboszon we własnym zakresie. 

Prowadzący:  Małgorzata Michalska, Marcin Bogusław

Zalecany podręcznik: Niezbędnik złotnika