Zasady odrabiania pominiętych zajęć kursu PRO

Zasady odrabiania pominiętych zajęć kursu

Każda z grup kursu PRO uczestniczy w zajęciach raz w tygodniu. Jeśli zdarzy się, że któreś z zajęć ominiesz, w związku z wyjazdem lub chorobą, pominięte zajęcia można odrobić.

W jaki sposób odrabiamy pominięte zajęcia? 

Pominięte zajęcia kursu PRO możesz nadrobić uczestnicząc w zajęciach grupy z innego dnia tygodnia. Każdorazowo ustal taką możliwość z nauczycielem. W takim wypadku, w danym tygodniu możesz pojawić się na zajęciach dwukrotnie, na przykład we wtorek i w czwartek.

Co w wypadku, jeśli godzin do odrobienia jest więcej?

Jeśli utraconych godzin jest więcej, możesz zdecydować się na lekcje indywidualne, podczas których szybciej nadrobisz materiał. Koszt zajęć indywidualnych wynosi 160 zł brutto/godz.