Czy można dołączyć do kursu po jego rozpoczęciu?

Zasady odrabiania pominiętych zajęć kursu

Start zajęć nowego semestru na kursie PRO już za nami, lecz nic nie stoi na przeszkodzie, żeby dołączyć do kursu już po jego rozpoczęciu. Opracowaliśmy zasady odrabiania zajęć utraconych w wyniku nieobecności, dzięki czemu późniejsza decyzja o podjęciu nauki, wyjazd lub grypa nie przekreślają możliwości przerobienia całości programu!

W jaki sposób odrabiamy pominięte zajęcia? 

Osoby przystępujące do kursu PRO z opóźnieniem wnoszą z góry opłatę obliczoną z uwzględnieniem ilości utraconych zajęć (wg. poniższej tabeli), a zaległości wyrównują na płatnych zajęciach indywidualnych. Ilość niezbędnych godzin zajęć wyrównawczych obliczana jest indywidualnie, ale przyjmuje się, że jest to ok. 1/3 ilości godzin utraconych, ponieważ zajęcia indywidualne wymagają mniejszej ilości czasu by przerobić materiał. 

OPŁATA za SEMESTR KURSU PRO
1 miesiąc 2 miesiąc 3 miesiąc 4 miesiąc 5 miesiąc
1-sza
połowa
2-ga
połowa
1-sza
połowa
2-ga
połowa
1-sza
połowa
2-ga
połowa
1-sza
połowa
2-ga
połowa
1-sza
połowa
2-ga
połowa
3690zł 3321zł 2952zł 2583zł 2214zł 1848zł 1476zł 1107zł x x

Koszt zajęć indywidualnych wynosi 130 zł brutto/godz.
Jeśli więc ominęłaś/ominąłeś miesiąc zajęć, kalkulacja wygląda następująco: 16 godzin lekcyjnych dla grupy wyrównujemy 6 godzinami zajęć indywidualnych o wartości 6x130zł. Napisz do nas, jeśli masz więcej pytań!

 

Dowiedz się więcej o kursie PRO