Kurs gemmologii

Kurs gemmologii obejmuje szczegółową wiedzę z zakresu rzeczoznawstwa biżuterii. Gemmologia jest nauką, zajmująca się kamieniami szlachetnymi i ozdobnymi stosowanych w jubilerstwie. Gemmolog identyfikuje oraz sprawdza cechy jakościowe kamieni jubilerskich, między innymi ich barwę, masę, czystość i proporcje. Wartości te są składową oceny kamieni pod kątem możliwości zastosowania kamieni w obróbce jubilerskiej. Kwalifikowany gemmolog potrafi także rozpoznać kamienie syntetyczne i imitacje kamieni szlachetnych. Wiedza technologiczna z zakresu gemmologii z pewnością przydatna będzie w pracy jubilerskiej, a szczególnie w projektowaniu i realizacji autorskich projektów.

ilustracje: Birds and nature 1901, Flikr’s The Commons

JAK PROWADZIMY KURS GEMMOLOGII?

Kurs gemmologiczny prowadzimy w porozumieniu z Polskim Towarzystwem Gemmologicznym. PTGem zaprasza na szkolenia w zakresie znawstwa pereł, bursztynu, diamentów jubilerskich i kamieni szlachetnych.

Kurs gemmologiczny PTGem trwa 10 dni w pełnym wymiarze godzin (10-17.00). Szkolenie, zakończone egzaminem, uprawnia do uzyskania dyplomu „Znawcy kamieni szlachetnych, pereł, diamentów, bursztynu PTGem”. W toku dalszego szkolenia istnieje możliwość uzyskania tytułu zawodowego rzeczoznawcy, a następnie „Gemmologa Dyplomowanego PTGem”.

KTO PROWADZI KURS GEMMOLOGICZNY?

Szkolenie prowadzą wykładowcy Polskiego Towarzystwa Gemmologicznego, teoretycy i praktycy z wieloletnim stażem zawodowym (zarówno gemmologicznym jak i pedagogicznym), posiadający tytuły naukowe profesorów i doktorów oraz dyplomy uznanych międzynarodowych instytutów gemmologicznych (m.in. Amerykańskiego Instytutu Gemmologii GIA, Instytutu Gemmologii Wysokiej Rady Diamentów (HRD), Międzynarodowego Instytutu Gemmologii (IGI) i Niemieckiego Centrum Kształcenia Gemmologów (DGemA). Polskie Towarzystwo Gemmologiczne posiada akredytację Mazowieckiego Kuratorium Oświaty Warszawa, a swoją działalność prowadzi od 1997 roku.

JAK ZAPISAĆ SIĘ NA KURS GEMMOLOGII?

Zgłoszenia dla chętnych przyjmuje PTGem. Więcej informacji dostępnych jest na stronie Towarzystwa. Szkolenia prowadzone są w siedzibie PTGem: Warszawa, ul. Marszałkowska 138. Serdecznie zapraszamy!

Polskie Towarzystwo Gemmologiczne:
http://www.ptgem.org/