Jak używać pojemnika do wypalania w kuchence mikrofalowej?

Nowy, nieużywany pojemnik należy włożyć d kuchenki mikrofalowej i wypalić po raz pierwszy pusty (bez wyrobów) przez ok. 3-4 minuty. Użyć pojemnik ponownie można dopiero kiedy ostygnie.

Uwaga! Pojemnik po wypalaniu jest rozżarzony! Nie można go dotykać bez ognioodpornych rękawic. Jeśli nie masz odpowiednich rękawic – zaczekaj aż pojemnik ostygnie. Zachowaj ostrożność!

W pojemniku można wypalać wyroby o następujących maksymalnych wymiarach:
– średnica 40mm, wysokość 20 mm, masa 30g (dla pojemnika Art Box Mini)
– średnica 70mm, wysokość 20 mm, masa 30g (dla pojemnika Art Box N.1)
Nie należy przekraczać dozwolonej masy wyrobu przeznaczonego do wypalenia.

Wyroby muszą być bardzo dokładnie wysuszone.

Nie można wypalać wyrobów razem z materiałami łatwopalnymi (np. korkiem).

W czasie wypalania nie należy pozostawiać pojemnika bez dozoru.

Jeśli w czasie wypalania zauważysz wewnątrz kuchenki iskry lub usłyszysz trzaski lub inne niepokojące odgłosy – natychmiast wyłącz kuchenkę.

Przy intensywnym używaniu, pomiędzy jednym a drugim wypalaniem należy robić min. 30 minutowe przerwy.

Pojemnik intensywnie używany traci swoje właściwości, wykorzystuj go więc rozważnie.

Zaleca się wykonanie próby z 1 gramowym kawałkiem Art Clay, aby przećwiczyć procedury wypalania.

Temperatura topnienia srebra wynosi 960 o C. W czasie wypalania nie można przekroczyć tej temperatury.

Wypalanie wyrobów:
1. Odrysuj na kartce papieru zewnętrzny wymiar wyrobu, który chcesz wypalać. Zatrzymaj kartkę do kontroli wymiaru po wypaleniu.

2. Otwórz pojemnik do wypalania. Niższa część jest podstawą, a wyższa (z otworem) – przykrywką.
3. Z dołączonego do pojemnika papieru ceramicznego wytnij kółko wielkości wewnętrznej części pojemnika i połóż je w środku podstawy pojemnika. Ułóż na nim przedmiot, który ma być wypalany.

4. Zamknij pojemnik i umieść go na środku talerza kuchenki mikrofalowej, kuchenkę zamknij.
5. Wypalaj aż do momentu, w którym wnętrze pojemnika nabierze intensywnie pomarańczowego koloru. Możesz ten efekt zaobserwować w otworze znajdującym się w środku pokrywy pojemnika.

Średni czas do osiągnięcia właściwej temperatury, wynosi dla kuchenki o mocy 500W:
– ok. 3 min. (dla pojemnika Art Box Mini)
– ok. 8 min. (dla pojemnika Art. Box Nr.1)
Jeśli moc kuchenki jest mniejsza lub z innego powodu po upływie powyżej określonego czasu wnętrze pojemnika nie nabiera odpowiedniego koloru, przedłuż czas rozgrzewania o minutę (lub o kolejne minutowe odcinki czasu) aż do momentu, w którym we wnętrzu pojemnika pojawi się intensywnie pomarańczowy kolor.
6. Po osiągnięciu tego stanu, włącz niezwłocznie kuchenkę ponownie, ustawiając czas wg poniższej tabeli:

Pojemnik Art. Box MiniWyroby o masie do 3g lub bardzo cienkie1 – 1,5 min
Wyroby o masie od 3 do 10g1,5 – 2 min
Wyroby o masie od 10 do 30g1,5 – 2,5 min
Pojemnik Art. Box Nr.1Wyroby o masie do 3g lub bardzo cienkie2 – 3 min
Wyroby o masie od 3 do 30g3 – 4 min

Uwaga! Przekroczenie powyższych wartości może spowodować stopienie metalu, a w efekcie uszkodzenie pojemnika i kuchenki!

7. Po zakończeniu wypalania wyjmij pojemnik używając ognioodpornych rękawic. Ustaw pojemnik na odpornej na temperaturę powierzchni i zaczekaj aż ostygnie (ok. 20-30 min.)

8. Wystudzony pojemnik otwórz, za pomocą pęsety wyjmij wypalane wyroby. Jeśli są jeszcze ciepłe – wystudź je zanurzając w zimnej wodzie.
9. Odrysuj na kartce wymiar zewnętrzny wypalonego wyrobu i porównaj z rysunkiem sprzed wypalania. Jeśli nowy wymiar nie jest o 8-10% mniejszy – wypalanie nie powiodło się i należy je powtórzyć.

JAK UŻYWAĆ SONDY TEMPERATURY?

W czasie wypalania Art Clay w pojemniku do wypalania w kuchence mikrofalowej możesz też używać sondy temperatury.

Warunki wypalania w takim wypadku są nieco inne. W pojemniku zaopatrzonym w sondę można wypalać wyroby o następujących maksymalnych wymiarach:
– średnica 35mm, wysokość 13 mm, masa mniej niż 30g (dla pojemnika Art. Box Mini)
– średnica 55mm, wysokość 13 mm, masa mniej niż 30g (dla pojemnika Art. Box N.1)
Nie należy wypalać wyrobów o grubości mniejszej niż 1mm, ponieważ mogą powstawać iskry.

Poniższe instrukcje dotyczą kuchenki o mocy 500W i objętości 15-20l. W wypadku kuchenek o innych parametrach należy przeprowadzić próbę przed właściwych wypalaniem i w razie potrzeby odpowiednio skorygować czas wypalania.

Wypalanie wyrobów:
1. Odrysuj na kartce papieru zewnętrzny wymiar wyrobu, który chcesz wypalać. Zatrzymaj kartkę do kontroli wymiaru po wypaleniu.
2. Otwórz pojemnik do wypalania. Niższa część jest podstawą, a wyższa (z otworem) – przykrywką.
3. Z dołączonego do pojemnika papieru ceramicznego wytnij kółko wielkości wewnętrznej części pojemnika i połóż je w środku podstawy pojemnika.
4. Ułóż na nim przedmiot, który ma być wypalany i przykryj go starannie od góry warstwą włókna ognioodpornego. Brak staranności przy wykonywaniu tej czynności może stać się przyczyną stopienia materiału.

5. Niezmywalnym flamastrem zaznacz na sondzie odległość 15mm od jednego z końców.
6. Zamknij pojemnik, przez otwór w pokrywie włóż sondę. Powinna ona wystawać ponad pojemnik na wysokość 15 mm. Jest to możliwe, jeśli warstwa włókna została właściwie ułożona.
Nie należy wciskać sondy w warstwę włókna.
Należy unikać takiego ustawienia sondy, w którym przylega ona do dolnej krawędzi otworu.

7. Umieść pojemnik na środku talerza kuchenki mikrofalowej, kuchenkę zamknij.
8. Nastaw kuchenkę na 10 min i uruchom ją.
9. Kiedy temperatura wewnątrz pojemnika osiągnie 870-900°C, sonda zacznie zanurzać się w otworze. Zajmie to ok. 3-6 minut. Obserwuj tę fazę uważnie, a w momencie, kiedy sonda zrówna się z górną powierzchnią pojemnika – wyłącz kuchenkę.
10. Po zakończeniu wypalania wyjmij pojemnik używając ognioodpornych rękawic. Ustaw pojemnik na odpornej na temperaturę powierzchni i zaczekaj aż ostygnie (ok. 20-30 min.)
11. Wystudzony pojemnik otwórz, za pomocą pęsety wyjmij wypalane wyroby. Jeśli są jeszcze ciepłe – wystudź je zanurzając w zimnej wodzie.
12. Odrysuj na kartce wymiar zewnętrzny wypalanego wyrobu i porównaj z rysunkiem sprzed wypalania. Jeśli nowy wymiar nie jest o 8-10% mniejszy – wypalanie nie powiodło się i należy je powtórzyć – w takim wypadku przedłuż czas wypalania: kiedy sonda zrówna się z górną powierzchnią pojemnika utrzymuj temperaturę przez dodatkowe 15 sekund, a potem wyłącz kuchenkę.