Świadomość ochrony środowiska jest wspólną sprawą wszystkich ludzi. W ciągu ostatnich 30 lat recycling stał się sposobem na wykorzystywanie odzyskiwanych w procesie produkcji materiałów. Zgodnie z tą idea, tj. z potrzeby ochrony nieodnawialnych kruszców i wobec niesłabnącej popularności srebra, został w Japonii stworzony Art Clay – alternatywna forma kreacji nowych kształtów jubilerskich.

Producentem tej „magicznej masy” jest Aida Chemical Industries Co., Ltd. Historia firmy rozpoczyna się w roku 1963. Jej założyciel, Kazuo Aida, poświęcił swoje badania używanym w przemyśle fotograficznym materiałom światłoczułym, które zawierały srebro. Rocznie w Japonii zużywa się ok. 3000 ton srebra. Z tych 3000 ton około 1500 użytych jest właśnie w materiałach światłoczułych.

Olbrzymia wiedza Kazuo Aida z zakresu chemii oraz wieloletnie doświadczenia zaowocowały stworzeniem receptury Art Clay, wydobywanej ze zużytych klisz fotograficznych, pochodzących ze szpitali oraz studiów fotograficznych.

Aida Chemical Industries Co.,LTD. dzięki doświadczeniu i pomysłowości założyciela, stale odzyskuje czyste złoto lub srebro (ponad 99,99%) białe złoto lub pallad (ponad 99.95%) – z coraz większą precyzja i wydajnością, bez narażania się na wahania rynku metali szlachetnych. Obecnie odzyskuje także metale szlachetne z wyrobów jubilerskich i dentystycznych oraz z innych firm i przedsiębiorstw różnych gałęzi przemysłu. W ten sposób, dzięki perfekcyjnemu recyclingowi materiałów zużytych (odpadów) firma jest w stanie zmienić źródła nieodnawialne w nieograniczone. Bez technologii firmy Aida Chemical Industries Co.,LTD. wielkie ilości odpadów, razem z zawartymi w nich cennymi materiałami, byłyby bezpowrotnie tracone i nie mogłyby być ponownie wykorzystywane.

Obecnie Aida zajmuje się utylizacją odpadów przemysłowych w ponad 50 miastach w Japonii. Główna siedziba firmy znajduje się w Tokio.

Art Clay Srebro jest przemysłowo odzyskanym czystym srebrem, do którego, po oczyszczeniu i sproszkowaniu, dodawany jest środek wiążący (papier) oraz woda. W rezultacie uzyskuje się plastelinopodobny materiał, który gotowy jest do użycia. Uformowany kształt suszy się, a następnie wypala w odpowiedniej temperaturze (od 650 o C do 870 o C). W wysokiej temperaturze papier wypala się, pozostawiając w gotowym wyrobie czyste srebro (99,9%).

Art Clay opatrzone jest znakiem AP (Approved Product). Oznacza to, że produkty Art Clay są nietoksyczne i nieszkodliwe dla zdrowia.