Możliwość wypożyczenia narzędzi złotniczych

§1. ZASADY OGÓLNE WYPOŻYCZENIA NARZĘDZI DO PRAC ZŁOTNICZYCH

1. Sprzęt wypożyczamy w zestawie. Składają się na niego narzędzia oraz materiały eksploatacyjne.

Narzędzia mogą zostać zwrócone na zasadach zwrotu opisanych szczegółowo są w punkcie §3. Materiały eksploatacyjne nie podlegają zwrotowi.

2. Narzędzia wypożyczamy na zasadzie leasingu. Zestaw narzędzi można wypożyczyć i zwrócić przez okres 12 miesięcy od daty wypożyczenia. Po upływie 12 miesięcy zestaw przechodzi na własność Wypożyczającego i nie podlega zwrotowi.

3. W koszt wypożyczenia wliczona jest bezzwrotna opłata za materiały eksploatacyjne. Szczegółowy koszt poszczególnych pozycji opisuje tabela dołączona do zamówienia, stanowiąca jednocześnie kartę zwrotu.

4. Zwracając narzędzia przed upływem 12 miesięcy od daty wypożyczenia, Wypożyczający otrzyma od nas fakturę korygującą i zwrot opłaty za narzędzia w kwocie za każdy miesiąc niewykorzystanego wypożyczenia.

5. W przypadku zwrócenia narzędzi uszkodzonych, od kosztu zwrotu potrącimy koszt uszkodzonego sprzętu w kwocie wyszczególnionej w tabeli karty zwrotu dołączonej do zamówienia.

 

§2. NALICZANIE OPŁAT

1. Wypożyczenie sprzętu opłacone jest z góry na okres 12 miesięcy. W przypadku wcześniejszego zwrotu, Wytwórnia Antidotum zwróci koszt niewykorzystanych miesięcy okresu wypożyczenia.

2. Koszt miesiąca wypożyczenia obliczany jest następująco: od opłaty całościowej odlicza  się bezzwrotną opłatę za materiały eksploatacyjne. Pozostała kwota dzielona jest na 12 części.

3. Za wykorzystany miesiąc uważa się każdy rozpoczęty miesiąc wypożyczenia po upływie pierwszego kalendarzowego dnia miesiąca.

 

§3. ZASADY ZWROTU SPRZĘTU

1. Sprzęt może zostać zwrócony osobiście, w pracowni Wytwórni Antidotum przy ul. Willowej w Warszawie po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym ustaleniu terminu, lub drogą pocztową.

2. W przypadku wysłania sprzętu pocztą, wypożyczający odsyła sprzęt na własny koszt na adres wskazany na karcie zwrotu dołączonej do zamówienia.

3. Do paczki zwrotnej należy dołączyć wypełnioną kartę zwrotu dołączoną do zamówienia.

 

§4. ZWROT KOSZTÓW WYPOŻYCZENIA

1. Zwrot kosztów wypożyczenia nastąpi przelewem na rachunek Wypożyczającego, wskazany przez Wypożyczającego w karcie zwrotu dołączonej do zamówienia w terminie do 14 dni od daty otrzymania zwróconego sprzętu przez Wytwórnię Antidotum.

2. Możliwy jest zwrot kosztów wypożyczenia gotówką, jeśli zwrot sprzętu nastąpi osobiście, w pracowni Wytwórni Antidotum, po wcześniejszym mailowym lub telefonicznym umówieniu wizyty w pracowni w celu zwrotu sprzętu.

 

§5. STAN ZACHOWANIA I WYPOŻYCZANYCH I ZWRACANYCH NARZĘDZI

1. Narzędzia wypożyczane przez Wytwórnię mogą być nowe lub używane. Wytwórnia Antidotum zastrzega sobie prawo do wypożyczania sprzętów różniących się wyglądem od sprzętów przedstawionych na zdjęciu ilustrującym zestaw.

2. Wytwórnia Antidotum wypożycza sprzęt sprawny, niezależnie od tego, czy jest to sprzęt fabrycznie nowy, czy używany.

3. W przypadku zwrotu sprzętu przed upływem 12 miesięcy od daty wypożyczenia, Wytwórnia Antidotum zwracać będzie opłatę wyłącznie za sprzęt sprawny, a więc kompletny (narzędzia posiadające wszystkie części, śruby, motylki etc) i pozbawiony wad uniemożliwiających użytkowanie. Drobne wady związane z normalnym użytkowaniem sprzętu (otarcia lakieru, zarysowania powierzchni metalowych, zabrudzenia wynikające z użytkowania itp.) będą akceptowane.

4. Zwrot kosztów wypożyczenia nie będzie przysługiwał za sprzęt zniszczony. Za sprzęt zniszczony uznajemy taki, którego wady uniemożliwiają normalne użytkowanie (np. złamania, wygięcia, zgubione śruby itd) lub jest trwale zanieczyszczony w wyniku niewłaściwego użytkowania (np. zalanie olejem, farbą).

5. W przypadku zwrotu sprzętu, Wypożyczający proszony jest o wskazanie stanu zachowania sprzętu na dołączonej do zamówienia karcie zwrotu.