Kiedy prowadzimy nabór i czy można dołączyć później?

Nabór na profesjonalny kurs złotniczy odbywa się dwa razy w roku: przed semestrem jesiennym oraz przed semestrem wiosennym.

Zajęcia semestru jesiennego trwają 5 miesięcy – od września do stycznia (włącznie).
Zajęcia semestru wiosennego trwają 5 miesięcy – od lutego do czerwca (włącznie).

W miarę możliwości staramy się, by w każdym semestrze odbywały się zajęcia każdego poziomu nauczania.

Grupy semestralne powstają, jeśli minimum 4 osoby zgłoszą chęć udziału i wniosą opłaty. W miarę wolnych miejsc, po uzgodnieniu z organizatorem, można przystąpić do kursu z opóźnieniem. Osoby przystępujące do kursu z opóźnieniem wnoszą z góry opłatę obliczoną z uwzględnieniem ilości utraconych godzin zajęć, a zaległości wyrównują na płatnych zajęciach indywidualnych. Ilość niezbędnych godzin zajęć wyrównawczych obliczana jest indywidualnie, ale przyjmuje się, że jest to ok. 1/3 ilości godzin utraconych, ze względu na to, że zajęcia indywidualne są bardziej efektywne i pozwalają szybciej przyswoić materiał.