Jak można odrobić zajęcia, na których się nie było?

Opracowaliśmy zasady odrabiania zajęć utraconych w wyniku nieobecności, dzięki czemu choroba lub wyjazd nie przekreślają możliwości przerobienia całości programu.

Dodatkowo, kurs profesjonalny podzielony jest na semestry: po ukończeniu konkretnego poziomu naukę można zawiesić i wrócić na kolejny semestr później.