Czy wystawiamy świadectwa ukończenia nauki?

Na kursie PRO (złotniczym), po każdym semestrze nauki uczestnicy kursu złotniczego otrzymują świadectwo ukończenia danego poziomu szkolenia na druku Wytwórni Antidotum. Po 6-tym semestrze następuje sprawdzian zdobytych umiejętności. Jego pozytywny wynik uprawnia do otrzymania świadectwa ukończenia kursu na ozdobnym, oficjalnym druku.

Świadectwa ukończenia kursu dotyczą tylko profesjonalnego kursu złotniczego (w wariancie grupowym lub indywidualnym), wszystkie inne kursy kończą się otrzymaniem zaświadczenia o uczestnictwie w prowadzonych przez szkołę zajęciach.