Roman Kowalkowski

Artysta plastyk, ukończył studia wyższe na kierunku Mechanika Precyzyjna. Posiada uprawnienia szkoleniowe Związku Polskich Artystów Plastyków (Polska Sztuka Użytkowa – specjalność biżuteria artystyczna). W trwającej od 1974 roku karierze jubilerskiej współpracował z Jubilerską Spółdzielnią ORNO,  CEPELiĄ oraz spółdzielnią KANON. Ukończył kurs Towaroznawców Branży Jubilersko-Zegarmistrzowskiej III stopnia w zakresie rozpoznawania kamieni jubilerskich, oceny jakości, oraz wyceny kamieni, wyrobów jubilerskich i zegarków. Jest członkiem Stowarzyszenia Twórców Form Złotniczych.

www.kowalkowski.pl