Zmiany w grafiku kursu pro – przedłużamy semestr po pandemii

W związku z wznowieniem zajęć kursu PRO po ponad dwumiesięcznej przerwie, wprowadziliśmy zmiany w grafiku zajęć, dzięki którym nadrobimy czas kwarantanny. Przedłużamy aktualnie trwający semestr do lipca włącznie, lekcje zaś będą odbywały się w dłuższych blokach (po 5 godzin), w wybranych tygodniach częściej. Aby łatwiej Wam było sięgnąć do aktualnego grafiku, możecie pobrać go lub sprawdzać tutaj.

BEZPIECZEŃSTWO

Mając na uwadze bezpieczeństwo nauczycieli i uczestników naszych zajęć, bardzo prosimy Was o noszenie ochronnych maseczek oraz jednorazowych rękawiczek, kiedy przebywacie w naszej pracowni. Środki ochrony osobistej mamy dla Was na miejscu, jednak ze względu na kwestie ekologiczne, zachęcamy do noszenia maseczek wielokrotnego użytku.

Bardzo prosimy, bądźcie uważni i zachowujcie zasady bezpieczeństwa, które stosowaliśmy w trakcie pandemii. Jeśli przypuszczacie, że mogliście mieć kontakt z osobą zakażoną, lub w dniu zajęć nie czujecie się zdrowi, prosimy – zostańcie w domu. Zajęcia, które z ominiecie, można odrobić w późniejszym terminie.