•  W czasie wypalania materiał skurczy się o ok. 8-9% , ponieważ zawarta w nim woda paruje, a masa papierowa – wypala się. Współczynnik kurczenia zależy od kształtu, wielkości i objętości przedmiotu – im większa objętość użytego materiału tym skurcz będzie większy. Musisz wziąć ten fakt pod uwagę projektując swój wyrób i wykonać go w nieco większych wymiarach. Jest to szczególnie istotne przy wykonywaniu obrączek i pierścionków. I tak:
– przy szerokości obrączki ok. 3 mm, należy wykonać pierścionek o 1-2 rozmiary większy niż docelowy,
– przy szerokiej (ok. 1 cm), płaskiej obrączce o grubości ok. 1,5 mm, należy wykonać pierścionek o 3-4 rozmiary większy niż docelowy,
– przy większych niż powyższe gabarytach (np. męskie sygnety), należy wykonać pierścionek o 4-6 rozmiarów większy niż docelowy.

•  W czasie wypalania dobrze jest pod uniesione fragmenty przedmiotu podkładać watę ceramiczną, aby zapobiec ich „opadnięciu” i deformacji. W ten sam sposób można wypełnić np. wnętrze obrączki. Wata powinna być włożona luźno, ze względu na skurcz materiału.

•  Nie przykrywaj jednak przedmiotów w całości watą ceramiczną, gdyż może to spowodować zwiększenie temperatury i stopienie srebra.

•  Po wypaleniu powierzchnia ART CLAY jest biała i matowa. Srebrny kolor uzyskamy za pomocą: nierdzewnej metalowej szczotki, pilnika, papieru ściernego itp. Połysk uzyskamy za pomocą polernika i miękkiej szmatki (można też użyć polerki, także bębnowej).

•  Kolory gąbek ściernych 3M: czerwona – gruboziarnista; niebieska – średnioziarnista; zielona – drobnoziarnista.

•  Wyroby wypalane w piecu można wkładać do ciepłego pieca a po osiągnięciu odpowiedniej temperatury wyjąć od razu, o ile w wyrobie nie zostało użyte szkło Dichroic lub elementy ceramiczne. W takim wypadku wyrób powinien być umieszczany w zimnym piecu, a po wypaleniu pozostać tam aż do osiągnięcia temperatury pokojowej, aby w tym czasie mógł stygnąć powoli i delikatnie.

•  Szkło i ceramikę wypalamy w temperaturze 650oC przez 30 min. Ewentualne pęknięcia elementów wykonanych z Art Clay, możemy naprawić przy pomocy ART CLAY Overlay i wypalić ponownie w tej samej temperaturze.

•  Wzory na wypalonym już wyrobie możemy dorobić za pomocą ART CLAY Overlay i wypalić ponownie.

•  ART CLAY bez dodatkowych materiałów wypalamy w temperaturze 650oC przez 30 min. lub 800oC przez 5 min.

•  Pamiętaj o wietrzeniu pomieszczenia w czasie wypalania.

•  Zachowaj szczególną ostrożność przy wypalaniu i nie dotykaj gorących przedmiotów.

•  Wypalone wyroby możesz obrabiać technikami złotniczymi – piłować, szlifować, polerować, wiercić otwory, lutować itp.

•  Dwa wypalone elementy ART CLAY można zespolić przy użyciu olejo-pasty (lub za pomocą lutowania). Olejo-pasta powinna mieć konsystencje szpachlówki (w razie potrzeby należy wymieszać ją z rozcieńczalnikiem). Oczyszczone („wyszczotkowane”) miejsce klejenia należy posmarować olejo-pastą, docisnąć fragment doklejany, a nadmiar olejo-pasty wytrzeć przy pomocy ściereczki (lub opiłować po wyschnięciu) i dokładnie wysuszyć (olejo-pasta schnie wolniej niż ART CLAY). Następnie wyrób ponownie wypalić (w piecu przy temperaturze 850oC przez 10 min).

•  ART CLAY papier wypalamy wyłącznie w piecu.