Ważna wizyta

Wizyta dyrektora florenckiej szkoły złotniczej Le Arti Orafe, p. Gio Carbone, 22.05.2011.
Kilka zdjęć z tego wydarzenia można zobaczyć tu.