Tkanie koralikami

Tkanie koralikami to bardzo efektowna technika, pozwalająca na wykonanie bransolet, naszyjników, pasów oraz przeróżnych elementów składowych biżuterii. Możemy użyć koralików różnej wielkości (ale na ogół stosujemy jedną wielkość koralików w jednej pracy, o wyjątkach możesz poczytać na końcu tego rozdziału), zwykłych nici lub też kordonka, muliny albo sznurka, niezbędne są natomiast specjalne krosna do tkania koralikami. Na rynku można znaleźć takie krosna w wydaniu plastikowym, dla dzieci – takiego rozwiązania nie polecamy ze względu na niską jakość i precyzję tych urządzeń.

 

Krosna służą do tkania zarówno krótkich jak długich pasów. Jeśli planujesz wykonanie długiego pasa, odpowiedni zapas nitek osnowy nawiń na wałek. W trakcie pracy możesz przesuwać pracę tak, aby uwalniać kolejne fragmenty nitek, wykonane zaś części nawijać na przeciwległy wałek. W ten sposób możesz wykonywać pasy nieograniczonej długości.

Na początek wykonamy prosty naszyjnik, który zaznajomi Cię z technika tkania.

Zaczniemy od zaprojektowania wzoru. W tym celu najlepiej jest wykorzystać prostą siatkę. Wzór powstanie przez pokolorowanie kółek odpowiadających poszczególnym koralikom. Kolory powinny być harmonijnie dobrane i dostosowane do koralików, którymi dysponujesz. Przy wzorach symetrycznych najlepiej jest zastosować nieparzystą ilość pionowych rzędów koralików. Przykładowy projekt przedstawiamy na rysunku nr 1.

rys. 1 – przykładowy projekt

 

1. Tak jak przy tkaniu klasycznym operujemy dwoma rodzajami nici – osnową, którą w naszym przypadku mocujemy na stałe na krośnie oraz wątkiem, który biegnie pod kątem prostym w stosunku do osnowy i na który będziemy nawlekać koraliki. Na osnowę wybierz nici w odpowiednim kolorze – może to być zwykła nitka, lub kordonek, mulina itp. Załóż nici osnowy na krosno i przymocuj je do wałków przy pomocy pinezek lub przywiązując do wałków, a następnie naciągnij je korzystając ze śrub mocujących wałki tak, aby nici osnowy były napięte (zdjęcie nr 2)

nr 2 – zakładanie osnowy
nr 3 – zakładanie rzemienia

 

 

 

 

 

 

2. Jako skrajne nici osnowy załóż rzemień, który będzie w końcowym efekcie stanowił element nośny naszyjnika. Rzemień zablokuj z jednej strony węzełkami, a jego nadmiar po drugiej stronie krosna zawiąż na wałku tak, aby odpowiednio go naciągnąć (zdjęcie nr 3).

3. Jeszcze raz sprawdź naciągnięcie osnowy – nici i rzemień powinny być dobrze naciągnięte i sztywne, nie na tyle jednak, aby groziło to ich zerwaniem. W razie potrzeby naciągnij je: poluzuj śruby, ustaw odpowiednią pozycje wałka, a następnie dokręć śruby ustawiając wałek w nowej pozycji (zdjęcie nr 4).

4. Przywiąż nić wątka do krosna po lewej stronie (nitka może być przywiązana do wałka, do jednego z prętów „grzebienia” oddzielającego nici lub przyczepiona pinezką do obudowy) i nawlecz na nią odpowiednią (patrz projekt) ilość koralików pierwszego rzędu, we właściwych kolorach. Nić z nawleczonymi koralikami przełóż pod nićmi osnowy z lewej strony na prawą (zdjęcie nr 5). Dla osób leworęcznych: czynności te wykonujemy odwrotnie, tj. wątek zawiązujemy po prawej stronie krosna i przekładamy pod nićmi osnowy z prawej strony na lewą.

5. Koraliki umieszczamy na swoich miejscach, tj. pomiędzy odpowiednimi nićmi osnowy i przeciągamy igłę z nitką wątka przez rząd koralików, po wierzchniej stronie osnowy (zdjęcie nr 6).

6. Kolejne rzędy koralików należy tkać w ten sam sposób, pamiętając o tym, aby wybierać kolory zgodne z projektem (zdjęcie nr 7).

Schemat prowadzenia nitki wątka przedstawiamy również na rysunkach (rysunek nr 9 a,b,c,d)

nr 4 – naciąganie nici osnowy
nr 5 – zakładanie pierwszej nici wątka

 

 

 

 

 

 

nr 6 – „powrotna” linia wątka, nad osnową
nr 7 – tkanie kolejnych rzędów koralików wg projektu

 

 

 

 

 

 

nr 8 – kontynuowanie pracy
nr 10 – wykonanie ostatniego rzędu

 

 

 

 

 

 

nr 11 – wykańczanie brzegu i dowiązywanie luźnych nitek
nr 12 – koniec etapu tkania

 

 

 

 

 

 

7. Kontynuuj prace zgodnie z projektem (zdjęcie nr 8), aż do ostatniego zaplanowanego rzędu (zdjęcie nr 10).

8. Następnie za pomocą nitki wątka zabezpiecz ostatni rząd koralików przed przesuwaniem się, stosując ścieg „na okrętkę” wzdłuż ostatniej nici wątka i nici osnowy (zdjęcie nr 11). W ten sam sposób zabezpiecz dół pracy korzystając z początkowego odcinka nici wątka, które na początku pracy przymocowałaś do krosna. Wszystkie luźne nitki, jeśli pozostały w trakcie pracy dowiąż mocnymi supełkami do skrajnych rzemieni. Na tym zakończył się proces tkania (zdjęcie nr 12).

9. Odetnij pierwszą brzegową nić osnowy i zawiąż ją mocnym supełkiem wokół ostatniego rzędu koralików i obetnij nadmiar (zdjęcie nr 13). To samo zrób z drugą skrajną nicią osnowy i z kolejnymi – na przemian po lewej i prawej stronie pracy, aż do nici środkowych. Potem te sam czynności wykonaj jeśli chodzi o spód pracy (przy pierwszym rzędzie koralików). Końcowy efekt – indiański naszyjnik na rzemyku, wykonany technika tkania przedstawiamy na zdjęciu nr 14.

nr 13 – wykańczanie górnej części
nr 14 – gotowy naszyjnik