Zwolnienie wyrobów z metali szlachetnych z obowiązku badania i cechowania związane z masą wyrobów

* Od dnia 30 marca 2001 roku uległ zmianie próg masy wyrobów srebrnych zwolnionych z obowiązku badania i cechowania – z dwóch do pięciu gramów.
Podstawa prawna:
Art. 9 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 roku Prawo probiercze (Dz.U.Nr 55, poz. 249( – zmieniony art.48 ustawy z dnia 22 grudnia 2000 roku o zmianie niektórych upoważnień ustawowych do wydawania aktów normatywnych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 120, poz. 1268).

* Po dokonanej nowelizacji treść art.9 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 roku Prawo probiercze brzmi następująco:

„Art.9.1. Wyroby z platyny lub wyroby ze złota o masie mniejszej niż 1 gram oraz wyroby ze srebra o masie mniejszej niż 5 gramów nie podlegają obowiązkowi badania i cechowania. Wyroby te powinny odpowiadać jednej z prób ustalonych na podstawie art.5 pkt.1.
2. Wyroby, o których mowa w ust.1, powinna być zaopatrzone przez wprowadzającego je do obrotu handlowego w informację o ich masie i próbie”.

* Zwolnienie z badania i cechowania nie zwalnia wytwórców krajowych z obowiązku oznaczenia wytwarzanych przez siebie wyrobów znakiem imiennym.

* W odniesieniu do wyrobów, które występują w parach (np. kolczyki, klipsy, spinki) bierze się obecnie pod uwagę masę pojedynczej sztuki.

* W przypadku wyrobów, w których część główna wykonana jest ze srebra, a kamienie lub inne mateiały dekoracyjne są trwale złączone z częścią główną (dotyczy to przede wszystkim pierścionków i wisiorków), przyjmuje się, że masa łączna wyrobu wraz z kamieniemi lub innymi elementami ozdobnymi nie powinna przekraczać 5 gramów.

* W przypadku wyrobów wykonanych z innych materiałów niż metale szlachetne (np. skóra, tworzywo sztuczne, guma, drewno itp.) – jeżeli elementy srebrne pełnią jedynie funkcje dekoracyjne lub stanowią zapięcie – przyjmuje się, że masa elementu srebrnego nie powinna przekraczać 5 gramów. Wyroby te powinny być zaopatrzone w metkę z informacją zarówno o masie elementów srebrnych, jak też o masie brutto całego wyrobu.

* Taka sama interpretacja obowiązuje także w odniesieniu do wyrobów złotych i platynowych – dla których próg masy wyrobów zwolnionych z obowiązku badania i cechowania nie uległ zmianie i nadal wynosi 1 gram.

(wg. Okręgowego Urzędu Probierczego w Warszawie)