Odznaki dla zasłużonych uczniów

Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego 2011/2012 ogłosiliśmy powstanie nowej, świeckiej tradycji: otóż ci z naszych uczniów, którzy w ciągu 6 lat istnienia szkoły przeszli przez cały program nauki kursu złotniczego (tj. ukończyli 6 semestrów nauki lub – wcześniej – kurs profesjonalny) i otrzymali stosowne świadectwo, zostali uhonorowani niewielką srebrną „odznaką”, z której mogą (przy użyciu nabytych umiejętności i własnego gustu) stworzyć biżuterię dla siebie. Taki znaczek jest też swego rodzaju znakiem jakości (dlatego jego forma nawiązuje do logotypu Wytwórni Antidotum, p. niżej) oraz ma umożliwić łatwą identyfikację członków tej elitarnej grupy – tak na zewnątrz jak i pomiędzy sobą. Świadectwem autentyczności odznaczenia jest przybity z tyłu specyficzny imiennik.
Grupa liczy obecnie 29 osób (lista wywieszona w pracowni): Weronika Bachan, Monika Bielawska, Agata Bieńkowska, Iza Błądzińska, Anna Bobrek, Agata Borowska, Jola Gazda, Zofia Bernardetta Gołda, Margita Grabowska, Anna Horsecka, Kamila Jastrzębska, Bożena Kapka, Paula Kubiak, Katarzyna Kuźminska, Zofia Lisiewicz, Dorota Michalska, Kornalia Muras, Karolina Obrębska, Maja Olsztyńska, Elżbieta Ostrowska, Małgosia Podleśna-Zdunek, Magdalena Rębisz, Agnieszka (Sadkowska) Ziemiańczyk, Ewa Sękowska-Kijko, Dorota Szopowska, Edyta Tokaj, Justyna Wilińska, Anna Zacheja i Magda Zienkiewicz.
Dziękujemy Wam za to, ze jesteście i działacie! 🙂 Wspierajcie się i trzymajcie wysoki poziom! Kibicujemy Wam z całych sił 🙂