Głosowanie zakończone

Głosowanie na nagrodę publiczności w konkursie Play Metal Clay zakończone!
Ogłoszenie wyników konkursu 18 maja 2013 o godz. 15.30 w pracowni Wytwórni Antidotum, w Warszawie przy ulicy Willowej 8/10 m 37 oraz tego samego dnia wieczorem, w internecie na www.metalclay.plwww.olissimart.com.