Gemmologia

Polskie Towarzystwo Gemmologiczne zaprasza na szkolenia w zakresie znawstwa pereł, bursztynu, diamentów jubilerskich i kamieni szlachetnych. Szkolenia, zakończone egzaminem, uprawniają do uzyskania dyplomu „Znawcy kamieni szlachetnych/pereł/diamentów/bursztynu PTGem”. W toku dalszego szkolenia istnieje możliwość uzyskania tytułu zawodowego rzeczoznawcy, a następnie „Gemmologa Dyplomowanego PTGem”.

Szkolenie prowadzą wykładowcy Polskiego Towarzystwa Gemmologicznego, teoretycy i praktycy z wieloletnim stażem zawodowym (zarówno gemmologicznym jak i pedagogicznym), posiadający tytuły naukowe profesorów i doktorów oraz dyplomy uznanych międzynarodowych instytutów gemmologicznych (m.in. Amerykańskiego Instytutu Gemmologii GIA, Instytutu Gemmologii Wysokiej Rady Diamentów (HRD), Międzynarodowego Instytutu Gemmologii (IGI) i Niemieckiego Centrum Kształcenia Gemmologów (DGemA). Polskie Towarzystwo Gemmologiczne posiada akredytację Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Warszawie, a swoją działalność prowadzi od 1997 roku.

Zgłoszenia: więcej informacji na stronie Polskiego Towarzystwa Gemmologicznego http://www.ptgem.pl/

Polskie Towarzystwo Gemmologiczne:
http://www.ptgem.org/