Możliwość wypożyczenia krosna tkackiego

1. ZASADY OGÓLNE WYPOŻYCZENIA krosna tkackiego

 1. Sprzęt wypożyczamy w zestawie. W jego skład wchodzi krosno Harfa o szerokości roboczej 40 cm, wraz z oprzyrządowaniem.

Krosna mogą zostać zwrócone na zasadach zwrotu opisanych szczegółowo w punkcie §3.

 1. Krosna wypożyczamy na zasadzie leasingu. Zestaw można wypożyczyć i zwrócić przez okres 12 miesięcy od daty wypożyczenia. Po upływie 12 miesięcy zestaw przechodzi na własność Wypożyczającego i nie podlega zwrotowi.
 2. W koszt wypożyczenia nie jest wliczona opłata za materiały eksploatacyjne. Szczegółowy koszt zestawu opisuje tabela dołączona do zamówienia, stanowiąca jednocześnie kartę zwrotu.
 3. Zwracając krosna przed upływem 12 miesięcy od daty wypożyczenia, Wypożyczający otrzyma od nas fakturę korygującą i zwrot opłaty za krosna w kwocie za każdy miesiąc niewykorzystanego wypożyczenia.
 4. W przypadku zwrócenia krosień (lub dodatkowego oprzyrządowania) uszkodzonych, od kosztu zwrotu potrącimy koszt uszkodzonego elementu w kwocie wyszczególnionej w tabeli karty zwrotu dołączonej do zamówienia.

 

 • 2. NALICZANIE OPŁAT
 1. Wypożyczenie sprzętu opłacone jest z góry na okres 12 miesięcy. W przypadku wcześniejszego zwrotu, Wytwórnia Antidotum zwróci koszt niewykorzystanych miesięcy okresu wypożyczenia.
 2. Koszt miesiąca wypożyczenia obliczany jest następująco: całość kwoty dzielona jest na 12 części.
 3. Za wykorzystany miesiąc uważa się każdy rozpoczęty miesiąc wypożyczenia po upływie pierwszego kalendarzowego dnia miesiąca.

 

 • 3. ZASADY ZWROTU SPRZĘTU
 1. Sprzęt może zostać zwrócony osobiście, w pracowni Wytwórni Antidotum przy ul. Willowej w Warszawie po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym ustaleniu terminu, lub drogą pocztową.
 2. W przypadku wysłania sprzętu pocztą, wypożyczający odsyła sprzęt na własny koszt na adres wskazany na karcie zwrotu dołączonej do zamówienia.
 3. Do paczki zwrotnej należy dołączyć wypełnioną kartę zwrotu dołączoną do zamówienia.
 • 4. ZWROT KOSZTÓW WYPOŻYCZENIA
 1. Zwrot kosztów wypożyczenia nastąpi przelewem na rachunek Wypożyczającego, wskazany przez Wypożyczającego w karcie zwrotu dołączonej do zamówienia w terminie do 14 dni od daty otrzymania zwróconego sprzętu przez Wytwórnię Antidotum.
 2. Możliwy jest zwrot kosztów wypożyczenia gotówką, jeśli zwrot sprzętu nastąpi osobiście, w pracowni Wytwórni Antidotum, po wcześniejszym mailowym lub telefonicznym umówieniu wizyty w pracowni w celu zwrotu sprzętu.

 

 • 5. STAN ZACHOWANIA I WYPOŻYCZANYCH I ZWRACANYCH KROSIEN
 1. Krosna wypożyczane przez Wytwórnię mogą być nowe lub używane. Wytwórnia Antidotum zastrzega sobie prawo do wypożyczania sprzętów różniących się wyglądem od sprzętów przedstawionych na zdjęciu ilustrującym zestaw.
 2. Wytwórnia Antidotum wypożycza sprzęt sprawny, niezależnie od tego, czy jest to sprzęt fabrycznie nowy, czy używany.
 3. W przypadku zwrotu krosien przed upływem 12 miesięcy od daty wypożyczenia, Wytwórnia Antidotum zwracać będzie opłatę wyłącznie za sprzęt sprawny, a więc kompletny (sprzęty posiadające wszystkie części, śruby, motylki etc) i pozbawiony wad uniemożliwiających użytkowanie. Drobne wady związane z normalnym użytkowaniem sprzętu (otarcia lakieru, zarysowania powierzchni metalowych, zabrudzenia wynikające z użytkowania itp.) będą akceptowane.
 4. Zwrot kosztów wypożyczenia nie będzie przysługiwał za sprzęt zniszczony. Za sprzęt zniszczony uznajemy taki, którego wady uniemożliwiają normalne użytkowanie (np. złamania, wygięcia, zgubione śruby itd) lub jest trwale zanieczyszczony w wyniku niewłaściwego użytkowania (np. zalanie olejem, farbą).
 5. W przypadku zwrotu sprzętu, Wypożyczający proszony jest o wskazanie stanu zachowania sprzętu na dołączonej do zamówienia karcie zwrotu.