Możliwość samodzielnego korzystania z pracowni

Niemal codziennie pracownie Wytwórni Antidotum są otwarte i dostępne dla uczniów: w tym czasie uczestnicy wyższych semestrów mogą we własnym zakresie doskonalić zdobyte umiejętności lub dokończyć projekt.