Jak wygląda program nauczania?

Autorski program nauczania Wytwórni Antidotum zakłada kolejność wykonywania ćwiczeń tak, aby w najlepszy sposób opanować zagadnienia technologiczne. Pozostawiamy jednak szeroki margines na poszukiwanie własnej, oryginalnej formy i wyrazu powstającej biżuterii.

Uczymy przede wszystkim techniki, czyli tego JAK coś zrobić. To CO chcesz zrobić zależy od Ciebie. Nawet najkrótsze warsztaty zawierają taką ilość wiedzy, która pozwala na samodzielne doskonalenie swoich umiejętności (w domu lub własnej pracowni). Uczymy czerpać z bogatego arsenału możliwości i tego, jak na drodze  poszukiwań i eksperymentów dochodzić do własnych, oryginalnych rozwiązań. Uczymy jak być twórcą, a nie od-twórcą.

Program obejmuje:
– ćwiczenia pod okiem fachowców
– wykłady, których celem jest pobudzenie wrażliwości na sztukę kształtowania przedmiotu
– uczestnictwo w wydarzeniach związanych z branżą złotniczą

Nasza rola nie kończy się na nauczaniu – staramy się wspomagać naszych uczniów w wejściu na rynek i stworzeniu własnej unikatowej marki, rekomendujemy naszych wybitnych uczniów i pomagamy im w zdobyciu członkostwa w elitarnych związkach twórczych; zaznajamiamy ze specyfiką uczestnictwa w targach branżowych itp.