Finansowanie kursu jubilerskiego z Urzędu Pracy

Działalność Wytwórni została wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie pod numerem ewidencyjnym 2.14/00177/2006. Osoby zarejestrowane w Urzędzie Pracy mogą w związku z tym otrzymać refundację kursów. Uczestnicy naszych szkoleń, którzy otrzymali dofinansowanie z Urzędu Pracy, wybierają najczęściej kurs PRO, decydują się podjąć kurs specjalistyczny lub realizują wybrane tematy z palety naszych jednodniowych warsztatów doskonalenia umiejętności.