Czym jest twórcza inteligencja?

Twórcza inteligencja, to wyjątkowa ludzka umiejętność działania w oparciu o posiadaną wiedzę i zdolności, a także swoboda w przekraczaniu ich dzięki wyobraźni, empatii i chęci do spojrzenia na sprawy z innej perspektywy. Kreatywną inteligencję możemy zaprząc do rozwiązywania problemów nie tylko w pracy, ale także w codziennych, życiowych sprawach! W kontekście zawodów artystycznych, twórcza inteligencja będzie siłą napędową wszystkich Twoich działań związanych z tworzeniem i realizacją nowych pomysłów. 

Twórcza inteligencja to zdolność do rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji

Według starej definicji, o inteligencji stanowiła zdolność do logicznego myślenia. Dziś wiemy, że pojęcie inteligencji jest bardziej złożone i istnieje wiele jej typów. Dotyczą one nie tylko zdolności matematycznych, ale też językowych, muzycznych, związanych z wyrażaniem i odczytywaniem emocji, czy zdolności interpersonalnych. Wyposażeni jesteśmy we wszystkie z tych umiejętności, niektóre mamy jednak rozwinięte bardziej, inne mniej. Istotny jest fakt, że w ten sposób rozumiana inteligencja nie jest “wrodzona”, ale kształtuje się z wiekiem i doświadczeniem. Co ważne, nie rozwijamy jej biernie, bo każdy typ inteligencji można trenować. 

CZYM JEST INTELIGENCJA KREATYWNA?

Twórcza inteligencja to zdolność do elastycznego myślenia i tworzenia nowych, zaskakujących rozwiązań. Główną rolę grają tu intuicja, czyli zdolność do przewidywania rezultatów w oparciu o posiadaną wiedzę, a także emocje i empatia. Dwa ostatnie czynniki dają nam nieograniczoną przewagę nad AI, czyli sztuczną inteligencją. W dobie szybkich zmian dyktowanych rozwojem AI, kształtowanie własnej, twórczej inteligencji pozwoli nam zdystansować się od obaw związanych z zastępowaniem naszych zawodowych i życiowych umiejętności przez algorytmy.

TWÓRCZA INTELIGENCJA – JAK JĄ TRENOWAĆ?

Inteligencję, tak jak każdą inną umiejętność, można szkolić i trenować. Możesz myśleć o tym jak o treningu sportowym. Wyobraź sobie kreatywną inteligencję jako rodzaj mięśnia, który służy Ci do rozwiązywania problemów i wymyślania pomysłów. Jeśli posiadasz przekonanie, że nie jesteś kreatywną osobą, otwórz się na to, aby to przekonanie rozwiać. W treningu sportowym nie tworzymy bowiem nowych mięśni, tylko pobudzamy do działania te, które mamy! Jeśli zaś twoja kreatywna mięśniowa rzeźba jest już zarysowana, otwórz się na to, aby pójść dalej! Jak możesz to zrobić? 

  1. Rozwiń swój umysł

Szukaj różnych perspektyw, aby poszerzyć świadomość i sposób rozumienie spraw. Otwórz się nowe doświadczenia i sposoby myślenia, które mogą być różne od Twoich. Podejdź krytycznie do swoich przekonań i kwestionuj konwencje. Taki sposób myślenia to jedna ze ścieżek osobistego rozwoju i możliwość głębszego zrozumienia siebie i świata. 

  1. Podważaj swoje “domyślne ustawienia”

Staraj się zauważać swoje automatycznych lub nawykowe reakcje i przekonania. Rozważ, czy kierowanie się nimi w planowanym działaniu będzie ważne i skuteczne. Rzucając wyzwanie swoim “domyślnym ustawieniom”, możesz znaleźć sposób na oderwanie się od rutyny i otworzyć się na zmiany. 

  1. Buduj swoją kreatywną pewność siebie

Kreatywna pewność siebie, to umiejętność, którą możesz wyrobić w sobie za pomocą przydatnych nawyków i wejścia w środowisko wspierające Twoje dążenia. Zdefiniuj obszar Twoich zainteresowań i zrozum swoje mocne i słabe strony. Zamiast bać się porażki, potraktuj ją jako okazję do nauki i rozwoju. Naucz się wyznaczać sobie osiągalne cele, rozbijając zadania na mniejsze części.

Otaczaj się ludźmi, którzy zachęcają Cię i inspirują do działania. Naucz się dzielić pomysłami z innymi i rozwijaj swoje pomysły na bazie konstruktywnej opinii. Angażuj się w działania zachęcające do twórczej ekspresji: ucz się rzemiosła, ćwicz pisanie, rysowanie lub baw się zadaniami polegającymi na rozwiązywaniu problemów. Dzięki praktyce, zyskasz śmiałość i zaufanie do swoich kreatywnych zdolności. 

  1. Szukaj różnych perspektyw

W szukanie odmiennych perspektyw pomoże Ci ciekawość i gotowość do uczenia się dzięki kontaktowi z różnorodnymi ideami. Rozmawiaj z ludźmi, czytaj, podróżuj, próbuj nowych doświadczeń. Naucz się zadawać pytania dotyczące różnych punktów widzenia i szukaj wyjaśnień dotyczących tego, dlaczego ludzie myślą i działają w określony sposób. Ćwicz empatyczne podejście do problemów i postaw.

  1. Przyjmij eksperymentalny sposób myślenia

Przyjmując eksperymentalny sposób myślenia, rozwiniesz umiejętność rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji. Ponieważ eksperymentowanie wiąże się z pewnym stopniem niepewności, możesz nauczyć się traktować sytuację niekompletnego zbioru informacji jako szansę na odkrycia i rozwój. Aby tak się stało, nie pozostawiaj pomysłów w sferze koncepcji, ale realizuj je, aby sprawdzić, jaki przyniosły efekt. Zbieraj wnioski i opinie, aby wykorzystać je do opracowania ulepszeń. W języku designu, wprowadzanie poprawek i ponowne testowanie rozwiązań nazywamy iteracjami. Każda kolejna próba przybliża Cię do optymalnego rezultatu.


Rozwijając Twoją wrodzoną kreatywność, otworzysz drzwi do nieograniczonych możliwości: możesz tworzyć, odkrywać, zaskakiwać i inspirować zarówno siebie, jak i innych. Misją naszej szkoły jest inspirowanie do takich właśnie, kreatywnych działań. U nas możesz pracować z zarówno z procesem projektowym – szukać rozwiązań i rozwijać pomysły, a wreszcie mierzyć się z materią metalu, aby wytworzyć zachwycające, małe dzieła sztuki. Biżuteria to radość (więcej przeczytasz o tym tu). Każdy krok to nowa przygoda, a każdy pomysł może być startem do czegoś wielkiego.