„Natura abhorret a vacuo” Anna Mazoń
(glinka srebra)
kat. Metal Clay

Natura nie znosi pustki.
Pustka – najrzadszy klejnot, który istnieje tylko najkrótszą chwilę.