„Głód” Kinga Sulej
(srebro)
kat. Złotnictwo

zapełnić. czymkolwiek. natychmiast.