„kaPUSTKA” Joanna Mikowska
(srebro 0,925)
kat. Złotnictwo

1) kaPUSTKA – warzywo o znacznej (ilości) głębi
2) ka PUSTKA? *
* w gwarze góralskiej słowo „ka” znaczy „gdzie”. Formułuje się więc pytanie egzystencjalne: „Gdzie pustka?”
A egzystencja wg tradycji, nierzadko zaczyna się w kapuście
3) KAPUST(k)A – głowa pust(k)a